Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium na rok szkolny 2023/2024

Utworzono dnia 02.08.2023
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach informuje, że w terminie od 1 do 15 września  2023 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa, niż 600 zł.

Należy udokumentować dochody netto za miesiąc sierpień br.

Jednocześnie informujemy, że na każde dziecko musi być złożony oddzielny wniosek poświadczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wysokość  przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy.

Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o dochodach netto dla zatrudnionych ( = przychód - składki ZUS - składka na Kasę Chorych -  podatek dochodowy + świadczenia rodzinne wypłacane przez zakład pracy) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w zakładce DRUKI DO POBRANIA)
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz kserokopie opłaconych składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • zaświadczenie / decyzja z ZUS / KRUS  (lub odcinek z renty, emerytury) o świadczeniach płaconych przez ZUS / KRUS
  • kserokopia nakazu płatniczego na 2022 rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego
  •  kserokopia dokumentu potwierdzającego opłacenie składki KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 52

W poprzednim miesiącu: 86

Wszystkich: 32883

Zegar