Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie rodzicielskie

Czcionka:

Od 1 stycznia kobieta, która urodzi dziecko, a nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, może starać się o nową formę wsparcia tj. świadczenie rodzicielskie. Uprawnieni do tego świadczenia będą między innymi:

 • bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych

jak również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przy urodzeniu bądź przyjęciu na wychowanie jednego dziecka wypłacane będzie przez:

 • 52 tygodnie przy jednym dziecku,
 • 65 tygodni przy dwójce dzieci,
 • 67 tygodni przy trójce dzieci
 • 69 tygodni przy czwórce dzieci
 • 71 tygodni przy piątce i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny otrzymują zasiłek macierzyński,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
 • gdy jeden z rodziców lub opiekunów faktycznych nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie opieki.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci oraz jedno świadczenie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Wniosek do pobrania

Zegar