Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek okresowy

Czcionka:

Zasiłek okresowy wypłacany jest m.in. w następujących sytuacjach:

  • długotrwała choroba;
  • niepełnosprawność;
  • bezrobocie;
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe.

Zasiłek okresowy nie może być mniejszy niż 20 zł, a także nie może być mniejszy niż:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776 zł) a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny (600 zł na osobę) a dochodem rodziny.

Zegar