Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek celowy

Czcionka:

Zasiłek celowy wypłacany jest na zaspokojenie niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej.

Może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

  • żywności,
  • leków i leczenia,
  • opału,
  • odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
  • a także kosztów pogrzebu,

Zasiłek celowy może być również przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobie lub rodzinie, osobom które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Zegar