Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Utworzono dnia 17.08.2022
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach informuje, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2022/2023, do 31 grudnia 2022 r. Aby realizacja świadczenia była możliwa już we wrześniu 2022 r., wniosek należy złożyć do końca sierpnia 2022 r. Natomiast wnioski złożone we wrześniu i później, będą rozpatrywane na bieżąco.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (które wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku dołączyć należy:

  • zaświadczenie potwierdzające dochody i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny,

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz płatniczy,

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,

  • oświadczenie majątkowe

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek

Utworzono dnia 17.08.2022, 12:27

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

Utworzono dnia 17.08.2022, 12:28

Oświadczenie majątkowe

Utworzono dnia 17.08.2022, 12:28

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 14

W tym miesiącu: 6

W poprzednim miesiącu: 106

Wszystkich: 32274

Zegar