Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

AKTUALNOŚCI:

KDR dla rodziców dorosłych dzieci

Utworzono dnia 24.06.2019

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny...

czytaj dalej na temat: KDR dla rodziców dorosłych dzieci

Zmiany w KDR od 01 stycznia 2018 r.

Utworzono dnia 03.01.2018
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do...
czytaj dalej na temat: Zmiany w KDR od 01 stycznia 2018 r.

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 29.12.2017

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek w...

czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

Zegar