Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 03.03.2022
Czcionka:

1. W województwie łódzkim uruchomiono dwa punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim na Dworcu Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony) oraz na Dworcu Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony) działające w godzinach 8:00 - 20:00.

2. Uruchomiona została również specjalna infolinia informacyjna dla obywateli Ukrainy: nr tel. 42 664 10 81.

3. Na terenie powiatu radomszczańskiego również został utworzony punkt informacyjny. Mieści się on w Hali Sportowej przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej 20 (nr telefonu: 44 685 44 17).

4. Obywatele Ukrainy chcący otrzymać ochronę międzynarodową powinni zgłaszać się bezpośrednio do Placówki Straży Granicznej w Łodzi, ul. Maczka 35, tel.: 42 689 38 40.

5. Osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy powinny kontaktować się w sprawie wprost z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, tel. 42 664 17 97.

6. W przypadku pozyskania deklaracji udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy przez osoby prywatne na terenie miasta/gminy, właściwe terytorialne ośrodki pomocy społecznej powinny dokonać sprawdzenia warunków lokalowych ww. miejsca. Taki sam schemat postępowania obowiązuje w sytuacji, gdy obywatele Ukrainy już zamieszkali u osób chcących im pomóc udzielając zakwaterowania.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 26

W tym miesiącu: 59

W poprzednim miesiącu: 113

Wszystkich: 32718

Zegar