Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych

Utworzono dnia 20.10.2022
Czcionka:

Masłowice, dnia 20.10.2022 r.

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWICACH

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

 

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Masłowice dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Gminie Masłowice, jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

Gmina Masłowice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.

Wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 52

W poprzednim miesiącu: 86

Wszystkich: 32883

Zegar